ترک سیگار چقدر طول می کشد ؟

ترک سیگار معمولا بین یک هفته تا یک ماه طول می کشد . هفته اول ترک ، فرد در بدترین وضعیت است و پس از آن علائم ترک کاهش می یابد . نوع سیگار کشیدن در مدت زمان ترک موثر است .