درمان کمردرد با ورزش

درمان کمردرد با ورزش

برای درمان کمر درد به ندرت به عمل جراحی نیاز است . بنابراین چرا چنین مشکلی وجود دارد و چگونه می توان از آن پیشگیری کرد ؟ در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده می شود و بهترین ورزش ها برای درمان کمردرد آموزش داده می شود .