کرونا چیست ؟ همه اطلاعات کشف شده در مورد کرونا

کرونا چیست ؟ همه اطلاعات کشف شده در مورد کرونا

ویروس های کرونا ، خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که باعث طیف وسیعی از بیماری ها از سرماخوردگی معمولی گرفته تا بیماری های شدید مانند سارس و مرس می شوند . بیماری ویروس کرونا ( کوید 19) یک گونه جدید است که در سال…