اعتیاد به رابطه جنسی چیست و چگونه درمان می شود

اعتیاد به رابطه جنسی چیست و چگونه درمان می شود ؟

اعتیاد به رابطه جنسی اعتیاد به رابطه جنسی ، با وجود پیامد های منفی ، می تواند به عنوان درگیری اجباری در رابطه جنسی شناخته شود . علاوه بر این ، این اعتیاد ، یک عادت رفتاری است که می تواند باعث اضطراب شود .