ویژگی های معتاد بازی های کامپیوتری

ویژگی های گیمرهای معتاد

اکثر افراد ، هنگامی که به اعتیاد به بازی های ویدئویی فکر می کنند یک پسربچه نوجوان را تصور می کنند که ساعت های زیادی را مقابل تلویزیون می نشیند و بازی می کند . این وضعیت در گذشته صادق بوده است اما امروزه اینگونه نیست .